گارانتی سیستم بایگانی ریلی

با توجه به اهمیت گارانتی قفسه بایگانی ریلی ، شرکت مهندسی آداک صنعت با ضمانت 2 ساله محصولات خود این تضمین را به ادارات و ارگانها میدهد تا درصورت هرگونه عیب فنی قفسه های بایگانی ریلی ،طی 24 ساعت بدون دریافت هیچ گونه وجهی اقدام نماید.