خدمات پس از فروش قفسه بایگانی

فروش محصولات هدف نهایی ما در شرکت مهندسی آداک صنعت نبوده و نیست . پایان فروش ، آغاز تعهد ما در زمینه خدمات پس از فروش 15 ساله نسبت به قفسه بایگانی ریلی و دیگر محصولات میباشد.

(با آداک فضای کارخود را فضایی کنید)