کمد ریلی مکانیکی

کمد ریلی مکانیکی آداک با طول ، عمق و ارتفاع متناسب با فضای بایگانی و پرونده ها ساخته و اجرا می گردد و درحال حاضر یکی از مفیدترین امکانات جهت بهینه سازی فضا (تا 80 درصد) ، محفوظ بودن اسناد در قفسه بایگانی ریلی ، پرونده ها از گرد وغبار و ایمنی دسترسی می باشد.

کمد ریلی مکانیکی توسط یک فرمان محرک به حرکت درآمده وراهروی 70 الی 80 سانتی متری راجهت تردد بایگان جهت جابجایی پرونده ها،مدارک،اسناد و ........... میگشاید.