کمد بایگانی ریلی

کمد بایگانی ریلی آداک با طول متفاوت و متناسب با محل بایگانی ،عمق متناسب با پرونده ها و ارتفاع متناسب با ارتفاع اتاق محل بایگانی با اسکلت فلزی طراحی واجرا میگردد.نمونه های اولیه کمد بایگانی ریلی بدون فرمان بوده و تنها با یک دستگیره ثابت حرکت کرده و در حال حاضر کمد بایگانی ریلی آداک با فرمانهای فلزی آلمینیوم تحت دایکاست و نمونه های سفارشی فایبرگلاس در سریعترین و بهترین حالت حرکت می کند.