قفسه و کمد ریلی ترکیبی

با توجه به نیاز سنجی مشتری کمد ریلی ترکیبی آداک سیستمی بین قفسه بایگانی ریلی وقفسه بایگانی ثابت می باشد.مکانیزم کمد ریلی ترکیبی بدین صورت است که قفسه بایگانی ثابت به دیوار چسبیده یا موازات دیوار قرار گرفته و مهار می شود. کمدهای ریلی چرخ دار روی ریل ها قرارگرفته وبه موازات کمد ثابت حرکت می کند. درکمد ریلی ترکیبی برخلاف سیستم بایگانی ریلی ازفرمان استفاده نشده و توسط 4 چرخ در شاسی و با فشار انگشتان دست به حرکت درمی آید. طراحی سیستم کمد ریلی ترکیبی آداک طوری می باشد که تمام سیستم دارای درب و قفل مرکزی بوده طوری که پرونده ها محفوظ می ماند.