قفسه ریلی

قفسه ریلی آداک درطرح ها و رنگ های متنوع قابل ارائه و نصب میباشد. سازه اصلی قفسه ریلی آداک از فلز میباشد. ضخامت ورق 0.8 الی 1 میلیمتر درطبقات و سقف ، ضخامت ورق 1 و 1/25 میلیمتر در ستونها ، ورق 2 و5/2 میلیمتر درشاسی ها ،چدن نشکن در چرخ ها ،آلمینیوم درفرمان حرکتی ، قفسه ریلی را دارای سازه ای مقاوم مینماید.در بدنه ،درب قفسه ریلی میتوانیم ازترکیب فلز بارنگ پودری اللکترواستاتیک و mdf مطابق ومتناسب با مبلمان بکار رفته استفاده نمائیم.

(با آداک فضای کارخود را فضایی کنید)