فایل باکس پلاستیکی

فایل باکس جهت قرارگیری مجله ،پوشه و پرونده کاربرد دارد و در دو نوع پلاستیکی و فلزی تولید می گردد. عطف (عمق) فایل باکس ها 8 سانتی متر تا 12 سانتی متر میباشد. نوع پلاستیکی آن دارای استحکام و مقاومت بالایی بوده و دارای اتیکت توضیحات می باشد.