پارتیشن تک جداره

پارتیشن تک جداره آداک برای جدا سازی واحد های مختلف در ادارات و شرکت ها جهت ارتقاء سطح  کیفی عملکرد پرسنل به کار می رود. در پارتیشن تک جداره از شیشه های 6 میل استفاده کرده که به صورت ساده ، تمام سند بلاست و سند بلاست راه موجود می باشد. بر روی شیشه پارتیشن تک جداره  می توان آرم شرکت و یا اطلاعات دیگر را به صورت سند بلاست ایجاد نمود.

جهت نوردهی بهتر در پارتیشن تک جداره برای واحد ها می توان از پارتیشن شیشه ای استفاده نمود که در دو مدل مات و براق موجود می باشد.