قفسه ثابت فلزی

قفسه ثابت فلزی در مکانهایی که امکان برقراری سیستم بایگانی ریلی وجود ندارد یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد قفسه ثابت فلزی بسیار پر کاربرد بوده و درعمق های متفاوت ساخته میشود.در بدنه آن می توان از فلز یا MDF استفاده نمود . طبقات قابل جابجایی بوده و با توجه به ابعاد و اندازه پرونده ها قابل تغییر میباشد.