فایل نقشه کشویی

فایل نقشه کشویی دارای 5 کشو می باشد. کشو ها از نوع ساچمه ای سه زمانه بوده و مقاوم جهت تحمل وزن نقشه ها ابعاد فایل نقشه کشویی در ارتفاع 80 سانتی متر، عمق 90 سانتی متر وطول 140 سانتی متر بوده و با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود.