قفسه بایگانی کفپوشدار سنگین

قفسه بندی کف پوشدار سنگین جهت نگهداری اقلام نیمه سنگین و اقلام سنگین کاربرد دارد ، با توجه به پلکان و بالابر بار در محدوده هر طبقه توسط کاربر انسانی و با چرخ دستی و کانوایر انجام می پذیرد ، در قفسه بندی کفپوشدار سنگین دسترسی به کالا ها به راحتی انجام گرفته و بهترین بهره برداری از ارتفاع انبار صورت می گیرد.