قفسه بایگانی بازویی

قفسه بندی بازویی جهت بار گذاری پروفیل های بلند ، لوله هایی که توسط لیفتراک قابل جابه جایی می باشد. در قفسه بندی بازویی به علت نداشتن ستون در جلو به راحتی پروفیل ها ، لوله ها جابه جا می شود.